ست گردنبند و گوشواره  با یاقوت قرمز

1,700,000
تعداد: